Protect·A·Bed® รับประกันกรณีมีรอยคราบหรือไม่

Protect·A·Bed® รับประกันกรณีมีรอยคราบหรือไม่

ผ้ารองกันเปื้อนได้รับการออกแบบให้ปกป้องที่นอนและหมอนจากรอยสกปรกต่างๆ หากซักผ้ารองกันเป้ือนขณะที่ยังชื้นอยู่ ส่วนใหญ่จะสามารถขจัดรอยคราบออก รอยคราบบนผ้ารองกันเปื้อนไม่ได้อยู่ใต้การรับประกัน แต่ก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวที่รับประกันรอยคราบ แล้วแต่เงื่อนไข