ใช้สารฟอกขาวซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

ใช้สารฟอกขาวซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะกระบวนการฟอกขาวจะทำลายเยื่อมหัศจรรย์