ใช้ผ้าห่มไฟฟ้ากับ Protect·A·Bed® ได้หรือไม่

ใช้ผ้าห่มไฟฟ้ากับ Protect·A·Bed® ได้หรือไม่

สามารถปูผ้าห่มไฟฟ้าลงบน Protect·A·Bed® ได้เลย