แมวฉี่รดที่นอน ไม่มีน้ำหรือรอยซึมผ้ารองกันเปื้อนให้เห็น แต่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเพราะอะไร

แมวฉี่รดที่นอน ไม่มีน้ำหรือรอยซึมผ้ารองกันเปื้อนให้เห็น แต่ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเพราะอะไร

ผ้ารองกันเปื้อนได้รับการออกแบบให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ แต่แก๊ซหรือไอน้ำสามารถซึมผ่านได้ ด้วยเหตุนี้ กลิ่นฉี่อาจซึมผ่านที่นอน ให้ลองใช้น้ำยาดับกลิ่นฉีดตามทันที อาจช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้