รีดผ้ารองกันเป้ือนได้หรือไม่

รีดผ้ารองกันเป้ือนได้หรือไม่

ไม่ได้ ห้ามรีดเด็ดขาดเพราะจะทำลายเยื่อมหัศจรรย์ทันที