มีข้อแนะนำให้ซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนและหมอนก่อนใช้หรือไม่

มีข้อแนะนำให้ซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนและหมอนก่อนใช้หรือไม่

ควรซักก่อน เพราะมีการลงแป้งบนผ้าระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ตัดเย็บง่าย จึงควรซักก่อนเพื่อล้างแป้งออกให้หมด