ผ้ารองกันเป้ือนมีลักษณะเหมือนมีฟองอากาศบนเยื่อมหัศจรรย์

ผ้ารองกันเป้ือนมีลักษณะเหมือนมีฟองอากาศบนเยื่อมหัศจรรย์

อาจเป็นเพราะอุณหภูมิเครื่องปั่นแห้งตังไว้เกินระดับปกติ จึงทำให้เยื่อมหัศจรรย์่อ่อนตัวลงจนถูกดึงออกจากแผ่นรอง cotton comfort