ผ้ารองกันเปื้อนมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลบนเยื่อมหัศจรรย์

ผ้ารองกันเปื้อนมีรอยเปื้อนสีน้ำตาลบนเยื่อมหัศจรรย์

นั่นเพราะมีการตั้งอุณหภูมิไว้เกิน 70ºC เพื่อให้ผ้ารองแห้ง จนทำให้เยื่อไหม้ หรืออาจเป็นเพราะผ้ารองไปโดนที่เป่าลมร้อนเมื่อมีการปั่นแห้ง กรณีนี้ไม่รับประกัน