ปั่นแห้งผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

ปั่นแห้งผ้ารองกันเปื้อนที่นอนได้หรือไม่

ได้ ควรปั่นแห้งที่ความร้อนต่ำถึงปานกลาง ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 65º C/150º F to 70º C/160º F และควรปั่นแห้งพร้อมกับผ้าลินิน