นำผ้ารองกันเป้ือนที่นอนผึ่งแดดได้หรือไม่

นำผ้ารองกันเป้ือนที่นอนผึ่งแดดได้หรือไม่

ผึ่งให้แห้งได้ แต่หากตากไว้กลางแดดอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แต่ก็ไม่มีผลต่อความทนทานหรือคุณภาพของผ้ารองแต่อย่างใด