ด้านข้างของผ้ารองกันเปื้อนอยู่ในประกันหรือไม่

ด้านข้างของผ้ารองกันเปื้อนอยู่ในประกันหรือไม่

ไม่ เรารับประกันเฉพาะพ้ืนผิวของที่นอน