ควรปูผ้ารองขนสัตว์ไว้ข้างใต้หรือข้างบนผ้ารอง Proect·A·Bed® หรือไม่

ควรปูผ้ารองขนสัตว์ไว้ข้างใต้หรือข้างบนผ้ารอง Proect·A·Bed® หรือไม่

ปูได้ แต่ให้ปู Protect·A·Bed® ไว้ข้างบนจะดีที่สุด เพื่อปกป้องผ้ารองขนสัตว์ไปในตัว