ควรทำอย่างไรถ้าทำอะไรหกบนผ้ารองกันเปื้อน

ควรทำอย่างไรถ้าทำอะไรหกบนผ้ารองกันเปื้อน

ควรรีบซักเครื่อง ด้วยน้ำอุ่น/ น้ำร้อน และปั่นแห้งที่อุณหภูมิปานกลางทันทีที่ทำหกใหม่ๆ