ควรซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนและหมอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่่

ควรซักผ้ารองกันเปื้อนที่นอนและหมอนที่อุณหภูมิเท่าไหร่่

สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ควรซักที่อุณหภูมิอุ่นถึงร้อน
สำหรับผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ดีลักซ์ ควรซักที่อุณหภูมิอุ่นๆ