คราบของเหลวและรอยเปื้อน

คราบของเหลวและรอยเปื้อน

wetting ผู้คนนับล้านได้รับผลกระทบจาการการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัสสาวะรดที่นอน โดยไม่แยกว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเพศใด ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คือการที่มีปัสสาวะรั่วไหลโดยไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบภาวะนี้ในทุกๆ ที่ มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 1 ในจำนวนผู้ใหญ่ 13 คนมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ และ 1 ในจำนวนเด็ก 5 คน จะปัสสาวะรดที่นอน

แม้ว่าภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จะเป็นปัญหาทีพบบ่อย แต่หลายคนอาจรู้สึกอับอายที่จะขอรับคำปรึกษาเพื่อเข้ารับการรักษาหรือซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น แผ่นรองกันน้ำ ซึ่งทำให้สถานการณ์ของพวกเขาดีขึ้นและคลายกังวลได้

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อาจมาจากหลายสาเหตุ โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ ปัสสาวะเล็ด,​ ปัสสาวะราด,​ ปัสสาวะเล็ดจากความผิดปกติของภาวะ,​ ปัสสาวะล้น ผลิตภัณฑ์ทีช่วยผู้มีอาการดังกล่าว ก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ดี แต่สิ่งสำคัญคือการระบุสาเหตุได้จะทำให้หาทางออกในการรักษาที่ดีที่สุด

  • ปัสสาวะเล็ด เป็นผลมาจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้มีอาการปัสสาวะราดปริมาณน้อยๆ ขณะที่ไอ จาม ออกกำลังกาย และหัวเราะ หรือกิจกรรมที่เพิ่มความดันหน้าท้อง ส่วนปัสสาวะราด ผู้ป่วยไม่สามารถอั้นปัสสาวะได้นานพอ เมื่อรู้สึกปวดปัสสาวะจะถ่ายทันที มักเกิดขึ้นในระหว่างหลับหรือเมื่อได้ยินเสียน้ำไหล
  • ปัสสาวะเล็ดจากความผิดปกติของภาวะ บางรายไม่รู้ตัวว่าจะต้องเข้าห้องน้ำ หรือมีการรับรู้ผิดปกติทำให้ไปห้องน้ำไม่ทัน โดยทั่วไปเกิดขึ้นกับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสติปัญญา หรือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและโรคสันนิบาต โดยมากจะเกี่ยวเนื่องกับวัย เพราะเป็นกันมากในหมู่ผู้สูงอายุ
  • ปัสสาวะล้น คือกระเพาะปัสสาวะมีการคั่งค้างของปัสสาวะจนทำให้มีปริมาณมากเกินกว่าจะเก็บไว้ได้ จนล้นออกมา หรือภายหลังการปัสสาวะยังคงเหลือน้ำปัสสาวะค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเป็นจำนวนมาก จึงปวดปัสสาวะบ่อย อาจเล็ดออกมาเรื่อยๆ เกิดจากกล้ามเน้ือของกระเพาะปัสสาวะสูญเสียความสามารถในการบีบตัว ผู้ป่วยกลุ่มนี้ตรวจพบอาการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ มีปัสสาวะไหลกระปิดกระปอยเวลาเข้าห้องน้ำ
  • ปัญหาปัสสาวะรดที่นอนในเด็ก ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการตามวัย และมีวิธีการรักษาได้หลายแนวทาง การปัสสาวะรดที่นอนไม่เหมือนอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ เพราะนานๆ จะเกิดขึ้นและถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเด็กเล็ก การปัสสาวะรดที่นอนเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ซึ่งส่งผลกระทบ 5-7 ล้านครอบครัวต่อปีในสหรัฐฯ และแคนาดา แม้จะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ก่อความเครียดและความกังวลแก่เด็กและผู้ปกครอง เด็กๆ รู้สึกอายในขณะที่ผู้ใหญ่รู้สึกว่าตัวเองล้มเหลว ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเด็กทุกวัยและบ่อยครั้งก็ส่งผลไปจนถึงวัยหนุ่มสาว

สำหรับอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัสสาวะรดที่นอนทุกรูปแบบ ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติของปัสสาวะ ที่จะทำการตรวจสอบรูปแบบเพื่อหาสาเหตุและวิธีการรักษาอาการดังกล่าว หลังการวินิจฉัยจะมีวิธีรักษาหลายแนวทางซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

นอกจากนี้ ยังมีเทคนิคการฝึกควบคุมกระเพาะปัสสาวะและให้ยายับยั้งอาการกลั้นปัสสาวะ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรับมือในแต่ละวัน อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นี้ไม่ควรส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือทำให้กิจวัตรประจำวันของคุณยุ่งยากเลย เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น ผ้าคลุมที่นอนชนิดกันน้ำ ที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตอยู่เหนือข้อจำกัดของอาการนี้

การหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้มีอาการดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่หลายคนเป็นกังวล ด้วยเหตุนี้ Protect-A-Bed® จึงได้รับความไว้วางใจไปทั่วโลก

Protect-A-Bed® มีผ้าคลุมที่นอนแบบกันน้ำซึ่งอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากต่อผู้ที่มีปัญหาจากอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ด้วยการเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ผ้ากันเปื้อนที่นอนจึงผลิตจากวัสดุที่นุ่มเป็นพิเศษ บางเฉียบ น้ำหนักเบา กันน้ำ ซึมซับได้ดีและพกพาสะดวก สารเคลือบโพลียูรีเทนหรือที่เรียกว่า เยี่อมหัศจรรย์ Miracle Membrane™ ช่วยปกป้องที่นอนของคุณได้เต็มที่ ขณะเดียวกันก็รู้สึกเย็นสบายเมื่อยามนอน ผ้าคลุมที่นอนแบบกันน้ำ Protect-A-Bed® สามารถซักเครื่อง นึ่งและอบให้แห้งในเครื่องอบผ้าได้ด้วย

 

 

ผ้าคลุมที่นอนแบบกันน้ำ Protect-A-Bed® ใส่ใจในการออกแบบเพื่อสะดวกแก่การพกพาในยามที่คุณต้องค้างคืน หรือเด็กๆ ต้องค้างแรม ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้คุณใช้ชีวิตอยู่เหนือขีดจำกัดของอาการนี้ กลุ่มผู้มีอาการนับล้านรายลงความเห็นว่า Protect-A-Bed® นอกจากจะปกป้องที่นอนของคุณแล้ว ยังช่วยลดความเครียดและความกังวลที่เกิดจากอาการดังกล่าวได้